Alles over uitvaarten in Apeldoorn

NARDUS samenwerkende uitvaartorganisaties

samen sterk

Nardus is een brancheorganisatie voor uitvaartverenigingen. Zij vertegenwoordigt haar leden op nationaal niveau en behartigt de belangen van haar leden waar nodig. Uitvaartverenigingen bestaan soms al meer dan 100 jaar en op initiatief van Nardus is het gelukt om met "het noaberschap in de lokale uitvaart" op de Nationale Inventarisatie Cultureel Erfgoed Nederland te komen. Dit betekent dat Nardus toezeggingen heeft gedaan om dit in stand te houden. Nardus speelt zoveel mogelijk in op behoeften die bij de besturen van de uitvaartverenigingen leven. Aangesloten leden worden gestimuleerd om de Nardus gedragscode te halen. Hiermee laten ze zien dat ze voldoen aan de wettelijke eisen welke aan (Uitvaart-)verenigingen worden gesteld en transparant zijn naar hun leden ten aanzien van een uitvaart.
Nardus is voortgekomen uit een fusie met het NVU en LSUW en bestaat 1 mei 2017 10 jaar.


Contact

Bezoekadres  :  Dalenk 7a
7371DE  Loenen
Postadres  :  Dalenk 7a
7371DE  Loenen
E-mail  :  info@nardus.eu
Web  :  www.nardus.eu
Telefoon  :  055-5051316
Fax  :  055-5053302

Foto's: